دانستنی های آموزشی

|آرشیو

چگونه بیش فعالی را در فرد افسرده تشخیص دهیم؟

اختلال نقص بیش فعالی (ADHD) و افسردگی هر دو باعث کاهش توانایی تمرکز و توجه در فرد می شوند.

ادامه مطلب

رسانه های آموزشی

|آرشیو

رویدادها و اخبار

|آرشیو