دانستنی های آموزشی

|آرشیو
تاثیر مهاجرت بر سلامت روان

تاثیر مهاجرت بر سلامت روان

تاثیر مهاجرت بر سلامت روان مهاجرت پدیده ای است که در قرن 21 به طور قابل ملاحظه ای رواج یافته است. برآورد شده است که 244 میلیون نفر (3.3 درصد […]
ادامه مطلب
اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)

اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)

اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)     بررسی اجمالی اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) دارای الگوی افکار و ترس های غیر منطقی (وسواس گونه) است که فرد را به انجام رفتارهای تکراری […]
ادامه مطلب

رسانه های آموزشی

|آرشیو

رویدادها و اخبار

|آرشیو