فرزندان مادران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

زندان بان فرزندان خود نباشیم

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در حس هویت از خود، کیفیت زندگی و توانایی لذت بردن از آن دچار مشکل هستند. یک مادر به طور معمول می بایست با شناسایی وضعیت روانی نوزاد و دادن پاسخ مناسب به آن به شکل گیری حس امنیت در وی کمک کرده و چگونگی شکل گیری سایر ارتباط های عاطفی وی در آینده را بنا نهند. مادران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به علت ناتوانی در بروز واکنش مناسب به احساس تنش نوزاداز طریق لبخند، تماس چشمی و فیزیکی و بازی در همدلی کردن  و ایجاد حس ارزشمندی در کودک خود به قدر سایرین توانمند نیستند.

 

فرزندان مادران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

 

در این افرادرابطه مادر و کودک بر محوریت علائم مادر قرار دارد و او کودک را به عنوان یک فرد مستقل با احتیاجات خودش در نظر نمی گیرد. مادر فرزند را وسیله ای برای برآورد نیازهای خویش برای کسب تأیید، امنیت و عشق می بیند. در این شرایط فرزندان خیلی زود می آموزند که نقش آن ها برآوردن نیازهای والدشان است و رفتار والد اغلب متغیر و گیج کننده است. او سعی در کنترل فرزندان و محدود کردن خود مختاری آن ها دارد تا مانع طرد شدن و تنها ماندن خود شود.

فرزندان چنین والدینی برای پایه گذاری یک حس اصیل فردیت دچار مشکل خواهند شد و نخواهند توانست به غرائض و احساسات خود اعتماد کنند. ناتوانی در ابراز خود واقعی به این افراد احساس شرم می دهد، حس اینکه هرگز به اندازه کافی خوب نیستند. هدف والدین مبتلا به این اختلالات ها این است که مرکز دنیای فرزندان خود باشند و این باعث می شود که این افراد به فرزندان خود این حس را بدهند که هر چه حس یا فکر می کنند اشتباه است، برای همین فرزندان آن ها نسبت به هر چه دیگران به آن ها بیاموزند، بسیار باور پذیر می شوند. چنین فرزندانی بسیار نیازمند، محتاج، خجل و محافظه کار خواهند شد.

 

فرزندان مادران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

 

محققان نشان داده اند که حتی فرزندان خردسال مادران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی احساساتی متعارض و شرمسارانه درباره خود دارند. همچنین ترس بالا از ترد شدن و مشکلاتی در تشکیل روابط پایدار در این افراد دیده می شود. در نتیجه در فرزندان مادران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی اختلال توجه، رفتارهای پرخاشگرایانه، اعتماد به نفس کم، اضطراب، افسردگی و اختلال شخصیت مرزی با شیوع بالاتری دیده می شود.

بی شک چنین اثرات ژرفی بر سلامت روان کودک، انگیزه بالایی برای مادران است تا جهت درمان خود اقدام کرده تا با این کار بر آینده و سلامت نسل های بعد از خود اثر مثبتی بگذارند.

 

 

دکتر امی تیس توکلی، روانپزشک، روان درمانگر و مشاور

جهت مشاوره و تعیین وقت قبلی با ما تماس حاصل فرمایید