سوء مصرف الکل به هر بهانه‌ای از سنین جوانی شروع می‌شود، 40 درصد این جوانان معتاد می‌شوند. مسمومیت حاد مرگ آور، لرزش دست، بیماری فراموشی و مرگ ارمغان آن است. حالا به این ماده حرام، ترامادول هم اضافه می‌کنند. الکل ماده‌ای است، که مصرف آن حرام است، به همین علت صحبت کردن درباره آن هم گاهی مشکل می‌شود اما واقعیت این است که عده‌ای هر چند اندک به هر دلیل یا علت به سمت مصرف آن می‌روند و نابخردانه خود را در دامی می‌اندازند که آخر خط آن مرگ است، […]
همه دور هم جمع بودند ، وقتی لیوان را به او تعارف کردند هیچ وقت فکر نمی کرد با پذیرفتن این تعارف، زندگی اش تا این حد تغییر کند و نابود شود. سن زیادی ندارد اما کلافه و درهم ریخته است، خانواده او را طرد کرده و در محیط بیرون نیز دوستی ندارد چراکه براثر رفتارهایی که ناخواسته از او سر می زند ، زندگی اجتماعی و شغلی اش به هم ریخته است. براساس گزارش 2014 سازمان جهانی بهداشت ، الکل یک ماده روانگردان با خاصیت وابستگی است که موجب […]