سوء مصرف الکل به هر بهانه‌ای از سنین جوانی شروع می‌شود، 40 درصد این جوانان معتاد می‌شوند. مسمومیت حاد مرگ آور، لرزش دست، بیماری فراموشی و مرگ ارمغان آن است. حالا به این ماده حرام، ترامادول هم اضافه می‌کنند. الکل ماده‌ای است، که مصرف آن حرام است، به همین علت صحبت کردن درباره آن هم گاهی مشکل می‌شود اما واقعیت این است که عده‌ای هر چند اندک به هر دلیل یا علت به سمت مصرف آن می‌روند و نابخردانه خود را در دامی می‌اندازند که آخر خط آن مرگ است، […]